มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วันนี้ ( ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐) นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่ สพป.สระแก้ว เขต ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๑-ป.๓ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.๔-ป.๖ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.๔-ป.๖ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๑-ป.๓ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.๔-ป.๖

1 (2)

1

2

3

6

click-e1474680977668

 

ติดต่อเรา