แจ้งโรงเรียนรับเกียรติบัตร “เด็กดีที่เพื่อนรัก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

แจ้งโรงเรียนที่ส่งรายชื่อเด็กนักเรียนแล้ว รับเกียรติบัตร “เด็กดีที่เพื่อนรัก” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา