สั่งจองหนังสือวันเด็ก

     ตามที่มีโรงเรียนได้สั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ในการนี้  หนังสือวันเด็กฯ  มาแล้ว   จึงให้โรงเรียนที่สั่งจองหนังสือวันเด็กฯ

สามารถไปรับหนังสือได้ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  โดยด่วน

ติดต่อเรา