พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

 นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน ๑๖ คน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ (ชมคลิบได้ที่) https://www.facebook.com/rungtawan.rojanatrontrawat/videos/pcb.227302604385970/227299361052961/?type=3&theater

01 324572 324573 324574 324575 324576 324577 324578 324579 324580 324581 324582 324583 324584 324585 324586 324587 324588 324589 324590 324592 324593 324594 324595 324596 324597 324598 324599 324600 324601 324602 324603 324604 324605 324606

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา