ขอเชิญครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Teacher Training Students ภายใต้โครงการ “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship For 2017” เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bic.moe.go.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา