ทีมผู้บริหาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าอวยพรปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ แด่นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว /นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา และนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

295862 295863 295864 295865 295866 295867 295868 295869 295870 295871 295872 295873 295874 295875 295876 295877 295878 295879 295880 295881 295882 295883 295884 295885 295886 295887 295888 295889 295890 295891 295892 295894 295895 295898 295899 295900 295901 295902 295903 295904

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา