มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ ๖๖ กลุ่มสาระศิลปะ

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ ๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และท่านผู้อำนวยการยังได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน
1
2
3-2
3
4

click

ติดต่อเรา