สำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความในวันผู้สูงอายุ

จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ร่วมประกวดเรียงความในวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๐ เรื่องแบบอย่างตามผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และชิงรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล โดยสามารถดูรายละเอียดๆและติดต่อขอใบสมัครพร้อมส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดสระแก้ว สอบถามโทร  ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๖๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา