สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ ที่ สพป.สระแก้ว เขต 1

 วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ นายประสาร พรหมณา ผอ.รร.อนุบาลวัดสระแก้ว ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมืองสระแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอเมืองสระแก้ว นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเมืองสระแก้ว และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าคารวะและอวยพร ท่าน ดร.ไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้วเขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ท่านเรือง จันทพันธ์ รอง.ผอ.สพป.สระแก้วเขต ๑ รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และท่านศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๐

1

25600104-img_7436

25600104-img_7420
3

2

4

25600104-img_7459

click

ติดต่อเรา