ประมวลภาพการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ประมวลภาพข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมใจจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี และจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  

17068 17070 17071 17072 17073 17074 17075 17076 17077 17078 17079 17080 17081 17082 17083 17084 17085 17086 55032 55033 55034 55035 55036 63044 63280 63281 63282 67913 76560 76561 76562 76563 100691 100697 242727 242741 307475 307476 307477 307478 307479 503382 503383 503384 503385 s__8388615 s__20488236 s__20488237 s__20488239 s__20488240 s__20488242 s__20488244 s__20488245 s__62726404 s__62726406 s__62726408 s__62726409 s__62726410 s__62726411 s__62726412 s__62726415 s__172548104 s__172548105 s__172548106 s__172548107 s__172548108 s__172548110 s__172548111 s__172548113 s__172548115

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา