เรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลวังทอง เข้าร่วมประชุม

เรียนเชิญ ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายวังทอง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ติดต่อ สพป.สก.1