เรียน โรงเรียนในตำบลวังทองและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 นำส่งเงินค่าฌาปนกิจ เนื่องจากมารดาของนักการภารโรง โรงเรียนบ้านโคกน้อยเสียชีวิต โดยนำส่งเงินค่าฌาปนกิจ ที่การเงินโรงเรียนบ้านวังทอง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557

ติดต่อเรา