ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้มอบนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการคือให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานสภาพปัญหาของโรงเรียนแล้วให้รายงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพื่อจะรวบรวมข้อมูลส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียน ICU ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

img_0001 img_9584 img_9585 img_9586 img_9588 img_9590 img_9592 img_9593 img_9594 img_9595 img_9596 img_9598 img_9599 img_9600 img_9602 img_9603 img_9604 img_9605 img_9611 img_9612 img_9615 img_9616 img_9617 img_9618 img_9619 img_9620 img_9621 img_9622 img_9623 img_9624 img_9625 img_9626 img_9627 img_9628 img_9629 img_9630 img_9631 img_9632 img_9633 img_9634 img_9635 img_9636 img_9637 img_9638 img_9639 img_9640 img_9641 img_9642 img_9643 img_9644 img_9645 img_9646 img_9647 img_9648 img_9649 img_9650 img_9651 img_9652 img_9653 img_9654 img_9655 img_9656 img_9657 img_9658 img_9659 img_9660 img_9661 img_9662 img_9663 img_9664 img_9665 img_9666 img_9667 img_9668 img_9669 img_9670 img_9671 img_9672 img_9673 img_9674 img_9675 img_9676 img_9677 img_9678 img_9679 img_9680 img_9681 img_9682 img_9683 img_9684 img_9685 img_9686 img_9687 img_9688 img_9691 img_9694 img_9697 img_9698 img_9699 img_9700 img_9702 img_9706 img_9707 img_9710 img_9711 img_9712 img_9713 img_9714 img_9715 img_9716 img_9717 img_9718 img_9719 img_9720 img_9721 img_9722 img_9723 img_9724 img_9725 img_9726 img_9727 img_9728 img_9729 img_9730 img_9731 img_9732 img_9733 img_9734 img_9735 img_9736 img_9737 img_9738 img_9739 img_9740 img_9741 img_9742 img_9743 img_9744 img_9745 img_9746 img_9747 img_9748 img_9749 img_9750 img_9751 img_9752 img_9753 img_9754 img_9755 img_9756 img_9757 img_9761 img_9762 img_9763 img_9764 img_9765 img_9766 img_9768 img_9769 img_9770 img_9771 img_9772 img_9773 img_9774 img_9775 img_9776 img_9777 img_9778 img_9779 img_9780 img_9781 img_9782 img_9783 img_9784 img_9785 img_9786 img_9787 img_9788 img_9789 img_9790 img_9791 img_9792 img_9793 img_9794 img_9795 img_9796 img_9797 img_9798 img_9799 img_9800 img_9801 img_9803 img_9808 img_9809 img_9810 img_9811 img_9813 img_9814 img_9815 img_9816 img_9817 img_9818

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา