ส่งท้ายปีเก่า…ตัอนรับปีใหม่ ณ อาคารเอนกประสงค์ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ผอ. คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ณ อาคารเอนกประสงค์

วันที่ 30 ธันวาคม 2559

1000

1001