ขอเชิญร่วมโครงการประกวด ส่ง SMS กด ๙ แสดงความอาลัย

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการประกวด ส่ง SMS กด ๙ แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแนวทางปฏิบัติกรณีพบข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาไม่บังควรทางสื่อสังคมต่างๆ โดยพิมพ์ ๙ ส่งไปยังหมายเลข ๔๕๖๗๙๙๙ ทุกเครือข่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.krooupdate.com/news/newid-2282.html

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา