ขอเชิญสมัครเรียน ป.ตรี ก่อนจบ ม.๖

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าในระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๕๙ โดยไม่ต้องรอจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จบปริญญาตรี โดยใช้เวลาไม่ถึง ๔ ปี ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดการสมัครได้ที่ www.stou.ac.th  

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา