ประชุม Conference แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ICU

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำข้าราชการในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม Conference แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ICU ณ ห้องประชุมบรรณสาร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน

img_ img_9552 img_9553 img_9554 img_9555 img_9556 img_9557 img_9558 img_9559 img_9560 img_9562 img_9563 img_9564 img_9565 img_9566 img_9567 img_9568 img_9569 img_9570 img_9571 img_9572 img_9573 img_9574 img_9575 img_9576 img_9577 img_9578 img_9579 img_9580 img_9581 img_9582 img_9583

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา