กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2560

เมื่อวันพฤหัสบดี  ที่ ๒๙  ธันวาคม ๒๕๕๙

***********

7

8

2

3

4

5

6

 

Message us