แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาร่วมรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ โดยการดาวน์โหลดแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้การการใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัย และมีกรอบการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://www.roadsafetythailand.com/main/index.php/en/journalist-th/2011-12-30-10-40-57/item/337-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%90

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา