พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณร ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายธรรมนูญ ขอพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์ มอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาท โครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 179 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

1

0

1-2 2

25591227-img_5923

00

click

ติดต่อเรา