ออกกำลังกาย

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำข้าราชการในสังกัด ออกกำลังกาย เพื่อสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ อาคารอเนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/100013811600586/videos/pcb.196176214186097/196175904186128/?type=3&theater

และ https://www.facebook.com/profile.php?id=100013811600586

00001 313688 313689 313690 313691 313692 313693 313694 313695 313696 313697 313698 313699 313700 313701 313702 313703 313704 313705 313706 313707 313708 313709 313710 313711 313712 313713 313714 313715 313716 313717 313718 313719 313720 313722 313723 313724 313725 313726 313727 313728

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา