พิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำข้าราชการในสังกัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ และเทศนาธรรม ทั้งนี้ได้มีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในครั้งนี้ด้วย

(ชมคลิบได้ที่ https://www.facebook.com/100013811600586/videos/pcb.196052264198492/196051250865260/?type=3&theater)

00001 313267 313268 313269 313270 313271 313272 313273 313274 313275 313276 313277 313278 313279 313280 313281 313282 313283 313284 313285 313286 313287 313288 313289 313290 313291 313292 313293 313294 313295 313296 313297 313298 313299 313300 313301 313302 313304 313305 313306 313307 313308 313309 313310 313412 313414 313415 313416 313417 313418 313419 313420 313421 313422 313423 313424 313425 313426 313427 313428 313429 313430 313431 313432 313434 313435 313436

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา