การคัดกรองตาบอดสีของนักเรียน

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนคัดกรองตาบอดสีของนักเรียน และให้รายงานผลการคัดกรองนั้น

สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงาน ขอให้ใช้แบบฟอร์มการรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

img

ติดต่อเรา