ภาพกิจกรรมพิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมจาริณี

ภาพกิจกรรมพิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารปฏิบัติธรรม(อาคารอเนกประสงค์) โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว                                                                                      


   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและกล่าวปิดงานกิจกรรมปฏิบัติธรรม (ธรรมจาริณี) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1

2

3

4

5

6

click

ติดต่อเรา