บิณฑบาตตามโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำคณะครู ผู้ปกครอง และพ่อค้าประชาชนชาวพุทธสระแก้ว ร่วมทำบุญตักบาตร ตามโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง
……………………………………………………………………………….
ซึ่งการบิณฑบาตเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์ เพราะการออกบิณฑบาตนั้นนับว่าเป็นการเผยแผ่พระศาสนาทางหนึ่งด้วย

1-2

2-2

4

6

click

ติดต่อเรา