การทดสอบ Pre O-NET 2559

วันนี้(วันที่ 26 ธันวาคม 2559) โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วได้ดำเนินการจัดสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และนำผลการทดสอบไปวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม รวมทั้งวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1 2 3 25591226-img_5255

click

ติดต่อเรา