ด่วน! แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (จังหวัดจันทบุรี)

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ รับเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่พานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ณ จันทบุรี ได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.โรงเรียนบ้านธารนพเก้า

2.โรงเรียนบ้านทัพหลวง

3.โรงเรียนวัดเกศแก้ว

4.โรงเรียนบ้านวังบูรพา

5.โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ

6.โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

7.โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

8.โรงเรียนบ้านท่าระพา

9.โรงเรียนบ้านวังใหม่

10.โรงเรียนบ้านโคกน้อย

 

ติดต่อเรา