แจ้งแผนการตรวจสอบประจำปี 2560

แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดตามปฏิทินและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

document_0026 carlenda2560

นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดี ผอ.ตสน. ผู้แจ้ง

ติดต่อเรา