ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จำนวน ๒ อัตรา คือ นักวิชาการศึกษา และ นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว โทร  ๐๓๗ – ๔๒๕ ๔๒๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา