สอบ pre o-net นักเรียน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

ได้ดำเนินการจัดสอบ pre o-net ประจำปีการศึกษา 2559 

img_25591226_100848 img_25591226_100906 img_25591226_100937 img_25591226_101101 img_25591226_101139

Message us