ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะดำเนินโครงการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นาฏศิลป์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทำการสอน ณ วัดไทยในต่างประเทศ โดยไม่ถือเป็นวันลาพร้อมค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ โทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๘๓๖ – ๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา