ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสระแก้ว) จำนวน ๖ รุ่น ประกอบด้วย รุ่นอายุ ๑๒/๑๔/๑๖/ และ ๑๘ ปีชาย และประชาชนหญิง กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดสระแก้ว ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว โทร  ๐๓๗-๔๒๕ ๐๓๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา