ขอเชิญเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์

บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (EOL GEPOT) ครั้งที่ ๕ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Coporate System รุ่นที่ ๓๕ – ๓๖ พร้อมสิทธิใช้งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรภายในองค์กร ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.EngTest.net ณ ทุกจุดที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา