อบจ.สระแก้ว มีความประสงค์รับโอนข้าราชการครูฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับโอนข้าราชการครู พนักงานครูเทศบาล หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๗ อัตรา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.sakaeopao.go.th/home/category/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา