การอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๙ นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน และการจัดทำเมนูอาหารกลางวันด้วยโปรแกรม Thai School Lunch ณ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๕๙

53430 53431 53432 53433 53434 53436 53437 53438 53439 53440 53442 53443 53444 53445 53446 53447 53448 53449 53450 53451 53452

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา