รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีวันลา ประจำปี 2559 ให้ดำเนินการส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 29 ธ.ค.2559 รายชื่อดังต่อไปนี้ อำเภอเมือง 1.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 2.โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 3.โรงเรียนบ้านหนองไทร 4.โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 5.โรงเรียนธรรมยานประยุต 6.โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 7.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 8.โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 9.โรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอเขาฉกรรจ์ 1.โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 2.โรงเรียนบ้านคลองนางาม 3.โรงเรียนบ้านหนองกะทะ อำเภอคลองหาด 1.โรงเรียนบ้านคลองหาด 2.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 3.โรงเรียนบ้านนาดี 4.โรงเรียนทับทิมสยาม 05 อำเภอวังน้ำเย็น 1.โรงเรียนบ้านท่าตาสี 2.โรงเรียนบ้านทัพหลวง 3.โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 4.โรงเรียนวังจระเข้ อำเภอวังสมบูรณ์ 1.โรงเรียนบ้านคลองทราย 2.โรงเรียนวังไผ่

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีวันลา ประจำปี 2559 ให้ดำเนินการส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 29 ธ.ค.2559 รายชื่อดังต่อไปนี้ อำเภอเมือง 1.โรงเรียนบ้านบะขมิ้น 2.โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 3.โรงเรียนบ้านหนองไทร 4.โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 5.โรงเรียนธรรมยานประยุต 6.โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 7.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 8.โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 9.โรงเรียนบ้านหนองเตียน อำเภอเขาฉกรรจ์ 1.โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 2.โรงเรียนบ้านคลองนางาม 3.โรงเรียนบ้านหนองกะทะ อำเภอคลองหาด 1.โรงเรียนบ้านคลองหาด 2.โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 3.โรงเรียนบ้านนาดี 4.โรงเรียนทับทิมสยาม 05 อำเภอวังน้ำเย็น 1.โรงเรียนบ้านท่าตาสี 2.โรงเรียนบ้านทัพหลวง 3.โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 4.โรงเรียนวังจระเข้ อำเภอวังสมบูรณ์ 1.โรงเรียนบ้านคลองทราย 2.โรงเรียนวังไผ่

ติดต่อเรา