การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวน ๒๐ โรงเรียน ๒ สาขา และ ๑ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ( ชมคลิบได้ที่ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193254727811579&id=100013811600586&pnref=story )

img_9321 img_9322 img_9323 img_9324 img_9327 img_9329 img_9330 img_9331 img_9332 img_9333 img_9334 img_9335 img_9336 img_9337 img_9338 img_9339 img_9340 img_9341 img_9342 img_9343 img_9344 img_9345 img_9346 img_9347 img_9348 img_9349 img_9351 img_9352 img_9353 img_9354 img_9356 img_9359 img_9360 img_9363 img_9364 img_9367 img_9368 img_9370 img_9371 img_9372 img_9373 img_9374 img_9375 img_9376 img_9377 img_9378 img_9380 img_9381 img_9382 img_9383 img_9384 img_9386 img_9387 img_9388 img_9389 img_9390 img_9391 img_9392 img_9393 img_9394 img_9395 img_9396 img_9397 img_9398 img_9399 img_9400 img_9401 img_9402 img_9403 img_9404 img_9405 img_9406 img_9407 img_9408 img_9409 img_9410 img_9411 img_9412 img_9413 img_9414 img_9415 img_9416 img_9417 img_9418 img_9419 img_9420 img_9421 img_9422 img_9423 img_9424 img_9425 img_9426 img_9427 img_9428 img_9429 img_9430 img_9431 img_9433 img_9434 img_9435

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา