โครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้าร่วมบรรพชา โดยมี นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนโดยตรงจากพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวัดกับพระศาสนามากขึ้น และสามารถนำความรู้ ตามหลักธรรมคำสอน มาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการแก้ปัญหาอันไม่พึงประสงค์ในหมู่เยาวชน และปัญหาสังคม การดำเนินโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน ๑๗๙ รูป

15591238_1265334660193228_2182547887447344139_o 15675603_1265328860193808_207840797084687454_o 15724617_1265351273524900_6080219225377886306_o img_3998-768x512 img_4018-768x512 img_4307-768x512 img_4332-768x512 img_4334-768x512 img_4348-768x512 img_9230 img_9234 img_9235 img_9237 img_9238 img_9239 img_9240 img_9243 img_9244 img_9245 img_9246 img_9247 img_9248 img_9249 img_9251 img_9252 img_9253 img_9255 img_9259 img_9263 img_9270 img_9274 img_9278 img_9280 img_9282 img_9283 img_9284 img_9286 img_9290 img_9293 img_9295 img_9296 img_9297 img_9298 img_9300 img_9301 img_9302 img_9303 img_9306 img_9307 img_9309 img_9310 img_9313 img_9314 img_9317 img_9318 img_9319 img_932015724961_1272351566158204_4943971170641374851_o15732205_1272351662824861_7848646253517598327_o15800001_1272324512827576_4232642954330483697_o15800045_1272318609494833_2366168700116542543_o15800266_1272325039494190_8009081639467269968_o

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา