ประกาศสอบราคาซื่อครุภัณฑ์การศึกษา 14 รายการ

โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.สระแก้วเขต 1 ประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนบ้านเขาแหลม  เลขที่ 478 หมู่ 15 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ตั้งแต่ 24 มิ.ย.57- 4 ก.ค.57  เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (รายละเอียด ดังแนบด้านล่าง)

ติดต่อเรา