ทำบุญ ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเพลพระสงฆ์
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

ติดต่อเรา