กิจกรรมปฏิบัติธรรม (ธรรมจาริณี) ปีการศึกษา 2559

มื่อ 24 ธันวาคม 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและกล่าวเปิดงานกิจกรรมปฏิบัติธรรม (ธรรมจาริณี) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน
ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้ตระหนักในการปลูกฝังคุณธรรม โดยการใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต และเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของนักเรียนให้มีความสำนึกในคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และมีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความ อดทน พากเพียรมีสติปัญญา โดยมีนักเรียนหญิงของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ชั้น ป.5 จำนวน 168 คน ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารปฏิบัติธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

img_4406

img_4454

img_4469

img_4499

img_4545

img_4394

img_4397
img_4390

ติดต่อเรา