โครการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อ 23 ธันวาคม 2559 ดร.ไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสให้โอวาทและกล่าวเปิดโครการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

มีนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร จำนวน 179 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนโดยตรงจากพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวัดกับพระศาสนามากขึ้น และสามารถนำความรู้ ตามหลักธรรมคำสอน มาเป็นหลักประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะเป็นการแก้ปัญหาอันไม่พึงประสงค์ในหมู่เยาวชน และปัญหาสังคมได้ในระดับหนึ่ง ระหว่างวันที่23-27 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง (ชมภาพเพิ่มเติม)

img_4129 img_4348img_3998
img_4018
img_4076
img_4307
img_4332
img_4334                                           

ติดต่อเรา