พระสว่างศิลป์ กิตติปัญโญ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ กทม.ได้นำสิ่งของมาแจกให้กับนักเรียน

พระสว่างศิลป์ กิตติปัญโญ วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ กทม.ได้นำสิ่งของมาแจกให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 

SAM_3257-tile