ประชุมข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียน ครั้งที่ 8/2559

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งมีคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากร เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

1 3 4 25591214-img_3478

click

ติดต่อเรา