โรงเรียนบ้านวังวนได้ไปต่อระดับประเทศ

โรงเรียนบ้านวังวน  อ.คลองหาด  ตัวแทนของ สพป.สระแก้ว เขต 1  ไปแข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก  ณ จังหวัดจันทบุรี

 3 รายการ  ผลปรากฎว่า  

-ชนะเลิศอันดับ 1  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ป.4-6 (ไปต่อระดับประเทศ)

-รางวัลเหรียญเงิน  การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ป.4-6

-รางวัลเหรียญเงิน  การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ป.1-3

 

15 364 2s__1253408s__125339059905

ติดต่อเรา