รับมอบข้าว “โครงการข้าวของพ่อ”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับ นางพนิดา เหล่าภัทรประสิทธิ์ ประธาน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ ของจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะ เพื่อรับมอบข้าวสาร ที่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้สั่งจอง ช่วยซื้อข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนาในจังหวัดสระแก้ว ด้วย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ ของจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว จากัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของพ่อที่เป็นชาวนาในจังหวัดสระแก้ว ด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดที่ตกต่า โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสระแก้ว จากัด ส่วนทางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวใหม่ของจังหวัดสระแก้ว เข้ามาช่วยดูแลระบบบริหารจัดการแปรรูปให้เป็นสินค้า “ข้าวของพ่อ” และทาการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีส่วนร่วมช่วยกันในครั้งนี้15591479_1263882647005096_5999527055632573997_o
15591591_1263881137005247_3722657213089471300_o
15625982_1263881437005217_1041185035770399973_o
click

ติดต่อเรา