แอโรบิค เพื่อสุขภาพ

โรงเรียนบ้านลุงพลู

นำโดยท่าน ผอ.บุญส่ง แสงเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

นำคณะครูและนักเรียน เต้นแอโรบิค  รับนโยบายของรัฐบาล

จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

*********

2 3 4 5 6

 

ติดต่อเรา