ศึกษานิเทศออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

ศึกษานิเทศออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  2557

SAM_3150-tile