กิจกรรมทัศนศึกษา ณ อยุธยา

โรงเรียนบ้านลุงพลู

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ณ จังหวัดอยุธยา

เมื่อวันศุกร์  ที่ 16 ธันวาคม 2559

****************

2 3 4 5 6

 

Message us