มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย  ธนังไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ทั้งในระดับภาคและระดับเขตพื้นที่ ให้กับครูและนักเรียน

anigif img_9302 img_9304 img_9305 img_9307 img_9308 img_9309 img_9310 img_9311 img_9312 img_9313 img_9314 img_9315 img_9316 img_9317 img_9318 img_9319 img_9320 img_9321 img_9322 img_9323 img_9324 img_9325 img_9326 img_9327 img_9328 img_9329 img_9330 img_9331 img_9332 img_9333 img_9334 img_9335 img_9336 img_9337 img_9338 img_9339 img_9341 img_9342 img_9343 img_9344 img_9345 img_9346 img_9347 img_9348 img_9349 img_9350 img_9351 img_9352 img_9353 img_9355 img_9356 img_9357 img_9359 img_9360 img_9362 img_9363 s-prize

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดตามเราได้ที่

https://www.facebook.com/thanormchit/

http://www.bannumsub.com/index.php

ติดต่อเรา